FOOD
รางวัล Japan

-

Tourism Festival

AUTUMN PROGRAM

AUTUMN PROGRAM

รับชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ชมสีสันของใบไม้ของประเทศต่างๆ ทั้งเอเชีย และ ยุโรป ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกปี

NEW YEAR PROGRAM

NEW YEAR PROGRAM

รับชมโปรแกรมท่องเที่ยว เอเชีย และ ยุโรป ตลอดเดือน ธันวาคม ก้าวเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกัน ในแบบลีลา...ที่เป็นตัวคุณ