ทัวร์ญี่ปุ่น

LEELA HOKKAIDO-TOKYO SPECIFIC NOV - DEC 2018
เดินทางวันที่ 14-20 NOV / 2-8 , 7-13 , 18-24 DEC 2018 ...ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเส้นทาง ฮอกไกโด - โตเกียว ขึ้้นชมภูเขาไฟโชวะ คลองโอตารุ โนะโบะริเบทสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาลแหล่งช้อปปิ้งย่านสุสุคิโนะ ทานุคิโคจิ เดินทางสู่โตเกียว ช้อปปื้งย่านชินจุกุโตเกียว และเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน TOKYO DISNEYLAND พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสาpการบินไทย
LEELA JAPAN KYUSHU EXCLUSIVE NOV - DEC 2018
วันที่ 20-25 NOV / 30 NOV - 5 DEC / 19-24 DEC 2018 ...ท่องเที่ยวเมืองคิวชู ประเทศญี่ปุ่น สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ นั่งรถไฟโบราณสไตล์คลาสสิก ชมความสวยงามของปราสาทโคคูระ ชมสถาปัตยกรรมยุคใหม่ริมแม่น้ำ มนต์เสน่ห์หมู่บ้านโบราณ Yufuin สนุกกับเครื่องเล่นที่ SPACE WORLD ลิ้มรสผลไม้สดจากไร่ ช้อปปิ้งที่ เอาท์เลท และ ย่านเทนจิน บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA JAPAN SAGA - KYUSHU NOV - DEC 2018
วันที่ 20-25 NOV / 30 NOV - 5 DEC / 19-24 DEC 2018 ...ท่องเที่ยวเมืองซากะ-คิวชู ประเทศญี่ปุ่น ชมปราสาทคาราซึ พิพิธภัณฑ์รถแห่คาราซึคุนชิ หมู่บ้านเซรามิค สนุกกับเมืองจำลอง และ เครื่องเล่นภายในเฮาท์เทนบอช หมู่บ้านนินจาสวนสนุกจำลองสมัยเอโดะ สักการะศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งย่านเทนจิน พร้อมบริการอาหาร ( เซ็ตขาปูยักษ์ / ปลาหมึกโยบุโกะ ) และที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA JAPAN HOKKAIDO - HAKODATE 4 - 9 DEC 2018
ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ฤดูหนาวแรกของฮาโกดาเตะ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นโกดังอิฐแดงริมน้ำ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ เข้าสู่เมืองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต ส่งท้ายช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA JAPAN SMOOTH EXCLUSIVE 28 DEC 2018 - 2 JAN 2019
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ สนุกและเพลิดเพลินไปกับ DISNEYLAND ขึ้นชมความงามภูเขาไฟฟูจิ สนุกสนานกับลานสกี นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองนาโกย่า รับชมความงามของปราสาทนาโกย่า ชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านชินจูกุและย่านชินไซบาชิ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA JAPAN NEW YEAR EXCLUSIVE 28 DEC 2018 - 2 JAN 2019
เพลิดเพลินไปกับ Disneyland ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของปราสาทนาโกย่า เข้าเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะเอาท์เลท และชินไซบาชิ บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ร้านดัง Kanidoraku และ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสารการบินไทย
LEELA JAPAN NEW YEAR ART & CULTURE 29 DEC 2018 - 4 JAN  2019
กำหนดการเดินทาง วันที่ 29 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกแดงและวัดอาซากุสะ รับชมหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลก"ชิราคาว่า" ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ไร่วาซาบิไดโอะ ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สนุกเพลิดเพลินไปกับลานสกี เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้สดๆจากไร่ ชอปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมย่านชินจุกุ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ หมูย่างหินภูเขาไฟฯ เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA JAPAN SNOW ART EXCLUSIVE 29 DEC 18 - 3 JAN  19
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ นั่งกระเช้าชินโฮตากะขึ้นสู่ยอดเขา เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความงามของปราสาทนาโกย่า สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด สนุกสนานกับลานสกีขนาดใหญ่ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์คานิโดราคุ เนื้อฮิดะ และเนื้อโกเบ เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA JAPAN CELEBRATE EXCLUSIVE 29 DEC 2018 - 4 JAN 2019
เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮารุนะ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ KUSATSU ONSEN ท้าลมหนาวเล่นสกีที่สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ ชมความงามของปราสามมึทสึโมโต้และปราสาทนาโกย่า ชมฟาร์มเพาะวาซาบิ นั่งกระเช้าชินโฮตากะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ รับชมหนึ่งในเทศกลางแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ พร้อมบริการอาหารระดับพรีเมี่ยมอย่าง เซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ และที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA JAPAN DELUXE PERFECT 29 DEC 2018 - 4 JAN  2019
เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สนุกและเพลิดเพลินไปกับ DIsneyland และ Universal Studio Japan ให้ท่านได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของ Harry Potter สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ขึ้นชมความงามภูเขาไฟฟูจิ สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ชินไซบาชิ และชินจูกุ บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ร้านดัง Kanidoraku และ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสารการบินไทย
LEELA HOKKAIDO EXCLUSIVE  30 DEC 2018 - 03 JAN 2019
เมืองโอตารุ คลองโรแมนติก "คลองโอตารุ" โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ โนโบะริเบทสึ เยี่ยมชมหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะที่หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เมืองซัปโปโร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6D4N 7-12 FEB 19
เที่ยว จิโกกุดานิ หรือ "หุบเขานรก" ชมวิวบริเวณทะเลสาบโทยะ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดภูเขาไฟอุสุ เพลิดเพลินกับฟาร์มหมีสีน้ำตาล สนุกไปกับสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ชมคลองโรแมนติก "คลองโอตารุ" และพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี จากนั้นสร้างความประทับใจและแสนโรแมนติกกับ "เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ" เข้าสู่เมืองซัปโปโร ชมเทศกาลหิมะประจำปี 2019 ชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ชอปปิ้งย่านดัง"ทานุกิโคจิ" พิเศษ เมนูเจงกีสข่าน และเซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย