ทัวร์ออสเตรเลีย

HAPPINESS ACTIVITY IN AUSTRALIA 1-8 / 10-17 APR 2018
เพิ่มความสุขให้ชีวิตกับการท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย พาท่านชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น ขึ้น carble car ชม Three Sister Rocks ชม"จิงโจ้"สัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่ Taronga Zoo เพลิดเพลินกับการนั่งเรือชมทรรศนียภาพรอบๆอ่าวซิดนีย์ชมความน่ารักของปลาโลมาที่เกาะทังกาลูมา สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่มูฟวี่เวิลด์และกิจกรรมการจับปูยักษ์ พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย
THERE'S NOTHING LIKE AUSTRALIA 10 - 17 APR 2018
ออสเตรเลีย หนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในการสัมผัสประสบการณ์อันยอดเยี่ยม ธรรมชาติอันสวยงามและสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลากหลายเรื่องราวที่สอดคล้องไปกับบรรยากาศอันสวยงามของวัฒนธรรม อาคารบ้านเรือนและวิถีของชาว "ออสซี่" เรียนรู้กิจกรรมต่างของชีวิตชนเผ่า "อะบอริจิ้น" อันเก่าแก่ เรียงร้อยเรื่องราวด้วย มัคคุเทศก์จากททางลีลาวดี ฮอลิเดย์ อำนวยความสะดวกในทุกการเดินทางอันมีค่า เพื่อช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวท่าน