ทัวร์ไต้หวัน

LEELA  TAIWAN KAOHSIUNG–TAIPEI NOV - DEC 2018
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* วันที่ 21-25 NOV / 1-5 , 6-10 DEC 2018
- พัก "เกาสง" จำนวน 2 คืน และ "ไทเป" จำนวน 2 คืน
- เมืองเกาสง : วัดฉือจี้ / โดมแห่งแสง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / EDA WORLD
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองไทเป
- เมืองไทเป : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ขึ้นไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก๊ต / ซีเหมินติง
LEELA TAIWAN IMPRESSION ( PRIVATE ) NOV - DEC 2018
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* วันที่ 22-25 NOV / 2-5 , 7-10 DEC 2018
- พัก "ไทเป" จำนวน 3 คืน
- พิพิธภัณฑ์กู้กง / พิพิธภัณท์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว / พิพิธภัณฑ์เมืองจิ๋ว
- ขึ้นไทเป 101 / HUASHAN1914 CREATIVE PARK
- SOGO FUXING / MITSUI OUTLET / ตลาดกงกวน และ ถนนโบราณตั้นสุ่ย
LEELA DELICIOUS CUISINE TAIWAN 22-25 NOV / 5-8,7-10 DEC 2018
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 TAIPEI FISH MARKET และสักการะพระที่วัดหลงซาน ชอบปิ้งที่ซีเหมินติงและZHONGXIAO DUNHUA พร้อมบริการอาหารสุกี้ขาปูอลาสก้า เสี่ยวหลงเปา และเซตเมนูอาหารญี่ปุ่น พร้อมที่พัก เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA GRAND TAIWAN (TAIPEI - KAOHSIUNG)  NOV - DEC 2018
วันที่ 10-14 , 24-28 NOV / 1-5 , 8-12 DEC 2018...ท่องเที่ยวเส้นทางไทเป-เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสง ชมโดมแห่งแสง ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ เพลิดเพลินกับ E-DA WORLD พร้อมช้อปปิ้ง วัดฟอกวงซาน และล่องเรือในแม่น้ำอ้ายเหอ นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับไทเป ...ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซัมจั๋ง และ วัดจงไถฉานซื่อ ชมวิวเมืองไทเปจากตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเชค พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN EXCLUSIVE COUNTDOWN  30 DEC 2018 – 02 JAN 2019
ร่วมนับถอยหลังกับเส้นทางไต้หวัน พร้อมแช่ออนเซนที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อและวัดหลงซันซื่อ ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 และชมพิพิธภัณฑ์กู้กง สัมผัสความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย