ทัวร์ไต้หวัน

LEELA  TAIWAN KAOHSIUNG–TAIPEI  SEP - DEC 2018
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* วันที่ 19-23 SEP / 11-15 , 19-23 OCT / 21-25 NOV / 1-5 , 6-10 DEC 2018
- พัก "เกาสง" จำนวน 2 คืน และ "ไทเป" จำนวน 2 คืน
- เมืองเกาสง : วัดฉือจี้ / โดมแห่งแสง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / EDA WORLD
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองไทเป
- เมืองไทเป : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ขึ้นไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก๊ต / ซีเหมินติง
LEELA TAIWAN IMPRESSION ( PRIVATE ) OCT- DEC 2018
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* วันที่ 11-14 , 19-22 OCT / 1-4 , 22-25 NOV / 2-5 , 7-10 DEC 2018
- พัก "ไทเป" จำนวน 3 คืน
- พิพิธภัณฑ์กู้กง / พิพิธภัณท์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว / พิพิธภัณฑ์เมืองจิ๋ว
- ขึ้นไทเป 101 / HUASHAN1914 CREATIVE PARK
- SOGO FUXING / MITSUI OUTLET / ตลาดกงกวน และ ถนนโบราณตั้นสุ่ย
LEELA DELICIOUS CUISINE TAIWAN OCT-DEC 2018
เดินทางวันที่ 20-23 OCT / 8-11 , 22-25 NOV / 5-8, 7-10 DEC 2018
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 TAIPEI FISH MARKET และสักการะพระที่วัดหลงซาน ชอบปิ้งที่ซีเหมินติงและZHONGXIAO DUNHUA พร้อมบริการอาหารสุกี้ขาปูอลาสก้า เสี่ยวหลงเปา และเซตเนูอาหารญี่ปุ่น พร้อมที่พัก เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN EXCLUSIVE 4-7 / 13-16 / 20-23 / 25-28 OCT 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในช่วงเดือนตุลาคม นำท่านไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดหลงซันซื่อ สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของอุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและย่านซีเหมินติง มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA GRAND TAIWAN (TAIPEI - KAOHSIUNG)  OCT - DEC 2018
วันที่ 6-10 , 13-17 , 20-24 , 27-31 OCT / 3-7 , 10-14 , 24-28 NOV / 1-5 , 8-12 DEC 2018...ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันกับเส้นทางไทเป-เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสง ชมโดมแห่งแสง ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ เพลิดเพลินกับ E-DA WORLD พร้อมช้อปปิ้ง วัดฟอกวงซาน และล่องเรือในแม่น้ำอ้ายเหอ นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับไทเป ...ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซัมจั๋ง และ วัดจงไถฉานซื่อ ชมวิวเมืองไทเปจากตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเชค พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย