ทัวร์ไต้หวัน

LEELA TAIWAN EXCLUSIVE  MAY - SEP 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน นำท่านสัมผัสธรรมชาติกลางขุนเขาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อและวัดหลงซันซื่อ ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 เพลินตากับสิ่งล้ำค้าจากพระราชต้องห้ามที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN EXCLUSIVE (TAIPEI - KAOHSIUNG) MAY - SEP 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันกับเส้นทางไทเป-เกาสง เดินชมสิ่งของล้ำค่าพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและผิงซี ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 นั่งรถไฟความเร็วสู่งสู่เกาสง เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน E-DA WORLD ชมความยิ่งใหญ่วัดฟอกวงซาน ช้อปปิ้ง E-DA OUTLET พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN PREMIUM 27-30 JUL / 10-13 AUG 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะขอพรวัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซื่อ เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์กู้กง ลิ้มรสอาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาใจกลางกรุงไทเป ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต และ ซีเหมินติง บริการอาหาร สุกี้ขาปูอลาสก้า , ร้านติ่นไท่ฟง ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม ( แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN KAOHSIUNG 26-29 MAY/ 27-30 JUL / 10-13 AUG 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เส้นทางไทเป-เกาสง เยือนพิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซันซื่อ ขึ้นตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสง ชมความน่ารักของสัตว์น้ำภายในพิพิธภัณฑ์ สนุกกับสวนสนุก E-DA WORLD และ ช้อปปิ้งเอาท์เลท ชมเจดีย์มังกรเสือ ศูนย์ศิลปะ บริการอาหาร ทานสุกี้ขาปูอลาสก้า เสี่ยวหลงเปา ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย และ ไทยสมายล์