ทัวร์ไต้หวัน

LEELA TAIWAN DELUXE FEB - MAR 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน นั่งรถไฟความเร็วสูง สัมผัสธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติโทโระโกะ เรียนรู้วัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์กู้กง เดินถนนโบราณตั้นสุ่ย สักการะวัดกวนอู HUASHAN1914 CREATIVE PARK แหล่งรวมศิลปะ YINGGE OLD STREET หมู่บ้านโบราณซิซิหนานชุน YINGGE CERAMICS MUSEUM บริการอาหารสุกี้ขาปูอลาสก้า เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA PREMIUM TAIWAN FEB - APR 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน นำท่านสัมผัสธรรมชาติกลางขุนเขาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อและวัดหลงซันซื่อ ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 เพลินตากับสิ่งล้ำค้าจากพระราชต้องห้ามที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN PREMIUM  12 - 15 APR 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในช่วงวันหยุดสงกรานต์ นำท่านไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดหลงซันซื่อ สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป 101 เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN EXCLUSIVE (KAOHSIUNG - TAIPEI) MAR - APR 2018
เที่ยวเมืองเกาสง-ไทเป ณ ประเทศไต้หวัน นำท่านสนุกสนาน กับ E-DA WORLD ชมความสวยงามเจดีย์สูง 7 ชั้น เจดีย์มังกร และ เจดีย์เสือที่วัดฉือจี๊ ตระการตากับ Dome Of Light พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซันซื่อ ตลาดปลาที่ใหญ่สุดในไทเป อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านผิงซี ช้อปปิ้ง พร้อมบริการอาหารสุกี้ขาปูอลาสก้า ฯลฯ สายการบินไทย
LEELA TAIWAN EXCLUSIVE (TAIPEI - KAOHSIUNG) 14-17 APR 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันกับเส้นทางไทเป-เกาสง เดินชมสิ่งของล้ำค่าพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและผิงซี ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 นั่งรถไฟความเร็วสู่งสู่เกาสง เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน E-DA WORLD ชมความยิ่งใหญ่วัดฟอกวงซาน ช้อปปิ้ง E-DA OUTLET พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทยและไทยสมายล์