ทัวร์เกาหลี

LEELA BUSAN – SEOUL EXCLUSIVE MAR - APR 2018
ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้สู่เมืองปูซาน ชมความงามของอุทยานยงดูซาน ชายหาดแฮฮึนแดและหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเบียวเมียวซาและวัดแฮดงยงกุงซา นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรมบุคชอนฮันอกและคลองชองเกชอน ช้อปปิ้งที่ย่านฮงแดและย่านกาโรซูกิล พร้อมบริการอาหารบุฟเฟ่ต์ขาปู ไก่ตุ๋นโสมและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA KOREA GRAND SEOUL  12-16 APR 2018
ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ชมดอกซากุระที่ถนนยออิโด สวนสนุก "LOTTE WORLD" ชมความสวยงามของตึกทงแดมุน ดีไซน์พลาซ่า พระราชวังชางด๊อกกุง และพระราชวังด๊อกซูกุง ขึ้นโซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งชื่อดังอย่างพาจู เอาท์เลท ถนนกาโรซูกิล และ เมียงดง บริการอาหาร เช่น บุฟเฟต์ขาปู ไก่ตุ๋นโสม ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย