ทัวร์ฮ่องกง

LEELA HONGKONG  AMBITION (ตัวอย่างโปรแกรม)
ท่องเที่ยวเมืองเศรษฐกิจโลก ฮ่องกง นำท่านนมัสกรพระใหญ่โปหลินนองปิง ขอพรเทพเจ้าแชกงที่วัดแชกงหมิวและเจ้าแม่กวนอิมวัด Tin Hua ที่หาดรีพลัสเบย์ ชมวิวฮ่องกงแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกงที่สกาย100 สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ช้อปปิ้งย่านดัง Tsim Sha Tsui และ Citygate Outlets พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย