ทัวร์สิงคโปร์

LEELA  SINGAPORE EXCLUSIVE MAY - JULY 2018
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านสัมผัสการรับชมภาพยนต์ 4 มิติ ชมความสวยงามของสัตว์โลกใต้น้ำที่ SEA AQUARIUM ใหญ่ที่สุดในโลกและสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลินเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย
LEELA SINGAPORE DELUXE FEB-APR 2018
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านชมสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลินเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ชมการแสดง WINGS OF TIME ม่านน้ำ แสง สี เสียงเลเซอร์ ไหว้พระขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว นั่ง SINGAPORE FLYER ชมวิวอ่าวมารีน่าเบย์ ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย
LEELA SINGAPORE DELUXE 13-15 APR 18
ความสวยงามของเกาะที่น่าทึ่งแห่งนี้ได้รวบรวมทุกความทันสมัย อลังการ และสนุกสนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก... ประเทศสิงคโปร์ คือเมืองที่คับคั่งไปด้วยการค้า ธุระกิจ และการท่องเที่ยว ความเป็นอยู่เรียบง่ายและหรูในแบบท้องถิ่น ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมโดยปลอดภาษี เต็มอิ่มกับภัตตาคารชั้นเยี่ยม และสนุกสุดมัน กับสวนสนุกระดับโลกอย่าง Universal Studio Singapore USS. พร้อมสักการะพระสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
LEELA SINGAPORE ELEGANT 14-16 APR 2018
ท่องเที่ยวช่วงหยุดสงกรานต์กับประเทศสิงคโปร์ นำท่านชมภาพยนต์4มิติ TYPHOON THEATRE 4D ความน่ารักของสัตว์โลกใต้น้ำที่ S.E.A. AQUARIUM สวนพฤกศาสตร์ GARDEN BY THEBAY สนุกเพลินเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO แวะถ่ายรูปคู่กับ MERLION ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย