ทัวร์พม่า

LEELA MYANMAR PREMUIM JUN - OCT 2018
ท่องเที่ยว 3 เมืองดังประเทศพม่า มัณฑะเลย์ พุกามและย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระมหามุนี เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพเจ้าทันใจ และแลนด์มาร์คของประเทศพม่าเจดีย์ชเวดากอง นำท่านชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ทุ่งเจดีย์พุกาม เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ น้ำตกพียกอก สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพีเมียม เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์