ทัวร์ตุรกี

LEELA DELUXE TURKEY  JUN - OCT 2018
วันที่ 14-22 JUN / 24 JUL-1 AUG / 7-15 AUG / 12-20 SEP / 18-26 OCT 2018 ...ท่องเที่ยวประเทศตุรกี "ดินแดน 2 ทวีป" สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ชมวิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารอะโครโปลิส ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส เยือนนครใต้ดินที่เดียวของโลก ตื่นตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย หรือ ปามุคคาเล่ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์