LEELA BEIJING WINTER DESTINATION NOV - MAR 2019
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ตะการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ ช้อปปิ้งจุใจ ถนนหวังฝูจิ๋ง เซอร์ไพรส์เอาท์เล็ท และตลาดรัสเซีย บริการอาหารท่านด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู พร้อมที่พัก เดินทางโดยสารการบินไทย
LEELA SHANGRI-LA AMAZING OUT OF SIGHT  NOV - DEC 2018
วันที่ 17-22 , 23-28 NOV / 1-6 , 7-12 , 14-19 DEC 2018 ...เส้นทาง คุนหมิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง สวรรค์บนดินของประเทศจีน (บินภายใน 2 ขา) ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ขึ้นสักการะวัดโปตาลาน้อยที่แชงกรีล่า ชมเมืองโบราณลี่เจียง หุบเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เจดีย์จ้วนจิง สระมังกรดำ ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่อย่าง IMPRESSION OF LIJIANG นั่งกระเช้าสู่ตำหนักทอง และ เขาซีซาน วัดหยวนทง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย
LEELA CHINA CHANGSHA - ZHANGJIAJIE  NOV 2018
กำหนดการเดินทาง 23-27 NOV 2018 ...ท่องเที่ยวประเทศจีน 2 กับเมืองดัง ฉางซา จางเจียเจี้ย นำท่านเดินทางชมความสวยงามของถ้ำประตูสวรรค์ ตื่นเต้นกับการเดินบนกระจกใสริมหน้าผาและสะพานแก้วข้ามภูเขาที่ยาวที่สุดในโลก พาท่านชมภูเขาอวตารซึ่งเป็นฉากที่ถ่ายทำหนังภาพยนต์ดัง เพลิดเพลินกับการล่องเรือชมธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่ทะเลสาปเป่าเฟิงหู ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจีน ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินหวงซิงลู่ พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทยสไมล์
LEELA PREMIUM JIUZAIGOU - CHENGDU NOV - DEC 2018
กำหนดการเดินทาง 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV / 7-11 / 14-18 DEC 2018
JIUZHAIGOU NATIONAL PARK ชมสีสันของทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล น้ำใสที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม และป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ นำชมทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ขึ้นกระเช้าอุทยานหวงหลงหรือหุบเขามังกรเหลือง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูเลิศรส เดินทางโดยสายการบินไทย