LEELA JAPAN WINTER EXCLUSIVE JAN - FEB 2018 - 7D4N
 • รหัสทัวร์
  :  KIXHND2018
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  7D4N (-)
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น สักการะเทพเจ้า ณ วัดโอสุ เมืองนาโกย่า พบกับ ไฮไลท์!! ชมการแสดงแสงสียามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น NABANA NO SATO เยือนชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก ทาคายาม่าและเมืองคาวาโกเอะ ปราสาทมัตสึโมโต้ สนุกสนานกับฟาร์มวาซาบิ สกีรีสอร์ท ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งที่ ชินจูกุ วัดอาซากุสะ ลิ้มรสเนื้อโกเบและเนื้อฮิดะ พร้อมบริการพักระดับพรีเมี่ยม (แช่ออนเซน 1 คืน ) สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  25-31 JAN 2018  จองทัวร์นี้
 • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  2-8 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  9-15 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  17-23 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )