LEELA DUBAI PREMIUM 18 - 23 OCT 2018 - 6D4N
ท่องเที่ยวเมืองดูไบ โครงการเดอะปาล์ม ขึ้นตึกเบิร์จ คาลิฟา ( ชั้น 148 ) เข้าสู่เมืองหลวงอาบูดาบี ชมความสวยงามของแกรนด์มอส ทานอาหารภายในวังเอมิเรตส์ สนุกกับเครื่องเล่นที่เฟอร์รารี่ เวิร์ล ( ฟาสต์พาส VIP ) EXCLUSIVE !! นั่งรถลีมูนซีน ทานอาหารที่โรงแรม 7 ดาว (โรงแรมเรือใบ) พิพิธภัณฑ์ดูไบ ล่องเรืออับรา สู่ ตลาดทอง นั่งรถโฟลวิลล์ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างระดับโลกที่ดูไบมอลล์ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม สายการบินเอมิเรตส์

รายการเดินทางโดยย่อ

 

     


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  18 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 175,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 169,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )