LEELA PREMIUM SHANGHAI-WUZHEN CHAMING JUL - SEP 2018 - 5D3N
วันที่ 26-30 JUL / 9-13 AUG / 12-16 , 26-30 SEP / 11-15 , 19-23 OCT 2018 ...ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอนำท่านสู่แดนมังกร ณ ประเทศจีนล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกไปกับ ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ถนนเหอฝังเจีย วัดหลิงอิ่นซื่อ สวนอวี้หยวน ท่องเที่ยวเมืองฝั่งตะวันออกประเทศจีน เซี่ยงไฮ้และหังโจว นำท่านล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณถงหลี่ นครเซี่ยงไฮ้ เพลิดเพลินกับการชมโชว์กายกรรม ERA พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  26 - 30 JULY 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  9 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  12 - 16 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 30 JULY 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  11 - 15 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )