LEELA DUBAI EXCLUSIVE 13 - 18 APR 2018 ( ปิดกรุ๊ป ) - 6D4N
ท่องเที่ยวเมืองดูไบ ชมความยิ่งใหญ่ของโครงการเดอะปาล์ม ขึ้นตึกเบิร์จ คาลิฟา ( ชั้น 148 ) เข้าสู่เมืองหลวงอาบูดาบี ชมความสวยงามของแกรนด์มอส ทานอาหารภายในวังเอมิเรตส์ สนุกกับเครื่องเล่นที่เฟอร์รารี่ เวิร์ล EXCLUSIVE !! นั่งรถลีมูนซีน ทานอาหารที่โรงแรม 7 ดาว (โรงแรมเรือใบ) พิพิธภัณฑ์ดูไบ ตลาดทอง นั่งรถโฟลวิลล์ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างระดับโลก อย่างดูไบมอลล์ สายการบินเอมิเรตส์

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13-18 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 185,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 175,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )