LEELA TAIWAN EXCLUSIVE 1 - 4 SEP 2018 - 4D3N
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน นำท่านสัมผัสธรรมชาติกลางขุนเขาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อและวัดหลงซันซื่อ ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 เพลินตากับสิ่งล้ำค้าจากพระราชต้องห้ามที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

   *** รับชมโปรแกรมฉบับเต็ม คลิก ดาวน์โหลด ***   


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  21 - 24 JUNE 2018  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  12 - 15 JULY 2018  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  27 - 30 JULY 2018  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  10 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  1 - 4 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )