LEELA PREMIUM TAIWAN FEB - APR 2018 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE1802
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน นำท่านสัมผัสธรรมชาติกลางขุนเขาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อและวัดหลงซันซื่อ ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 เพลินตากับสิ่งล้ำค้าจากพระราชต้องห้ามที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  8-11 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  22-25 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15-18 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  29 MAR - 1 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5-8 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )