LEELA TAIWAN EXCLUSIVE 4-7 / 13-16 / 20-23 / 25-28 OCT 2018 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE1810
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
 • ระดับทัวร์
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในช่วงเดือนตุลาคม นำท่านไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดหลงซันซื่อ สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของอุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและย่านซีเหมินติง มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  4 - 7 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 52,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  13 - 16 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 52,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 52,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  25 - 28 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 52,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )