LEELA TAIWAN PREMIUM 12 - 15 APR 2018 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในช่วงวันหยุดสงกรานต์ นำท่านไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดหลงซันซื่อ สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของอุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและย่านซีเหมินติง มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  12 - 15 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )