LEELA BEIJING-SUZHOU-SHANGHAI 25-30 SEP 2018 - 6D5N
ท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว ประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่ของจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน และ ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซูโจว ชมสวนหลิวหยวน วัดซีหยวน เข้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ชมวิวรอบเมือง หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

   


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  25 - 30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )