LEELA BEIJING-SUZHOU-SHANGHAI JUL-SEP 2018 (ไม่ลงร้านรัฐบาล) - 6D5N
 • รหัสทัวร์
  :  PEKPVG1805
 • ประเทศ
  :  ทัวร์จีน
 • ระยะเวลา
  :  6D5N (-)
วันที่ 10-15 JUL , 25-30 JUL / 8-13 AUG , 21–26 AUG / 4-9 SEP, 25-30 SEP 2018 ท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว ประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่ของจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน และ ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซูโจว ชมสวนหลิวหยวน วัดซีหยวน เข้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ชมวิวรอบเมือง หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

   


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10 - 15 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  25 - 30 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  21 – 26 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  4 - 9 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  25 - 30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )