LEELA BUSAN - SEOUL EXCLUSIVE 13 - 17 APR 2018 ( ปิดกรุ๊ป ) - 5D3N
 • รหัสทัวร์
  :  PUSICN1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลี
 • ระยะเวลา
  :  5D3N (-)
ท่องเที่ยวเกาหลีใต้ช่วงวันหยุดสงกรานต์ นำท่านสู่เมืองปูซาน หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ชมความงามของอุทยานยงดูซาน ชายหาดแฮฮึนแด สะพานกังอันและหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเบียวเมียวซาและวัดแฮดงยงกุงซา นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรมบุคชอนฮันอก คลองชองเกชอนและจตุรัสควางฮามุน ช้อปปิ้งที่ย่านฮงแดและย่านกาโรซูกิล พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  13 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )