LEELA BUSAN–SEOUL EXCLUSIVE NOV 2018 - 5D3N
ท่องเที่ยวเกาหลีใต้ช่วงวันหยุดสงกรานต์ นำท่านสู่เมืองปูซาน หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ชมความงามของอุทยานยงดูซาน ชายหาดแฮฮึนแด สะพานกังอันและหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเบียวเมียวซาและวัดแฮดงยงกุงซา นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรมบุคชอนฮันอก คลองชองเกชอนและจตุรัสควางฮามุน ช้อปปิ้งที่ย่านฮงแดและย่านกาโรซูกิล พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  7 - 11 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  21 - 25 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )