LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE NOV 2018 - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SIN1802A
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
-เดินทางวันที่ 2-4 , 9-11 , 17-19 , 24-26 NOV ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านสัมผัสการรับชมภาพยนต์ 4 มิติ ชมความสวยงามของสัตว์โลกใต้น้ำที่ SEA AQUARIUM ใหญ่ที่สุดในโลกและสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลินเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •   19-21 /21—23/ 27-29 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 48,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •   1-3 / 7-9 / 28-30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 48,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  24 - 26 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 48,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )