LEELA SCENIC OF CHINA 2-7 OCT 2018 - 6D5N
ท่องเที่ยวประเทศจีน ( เซี่ยงไฮ้-หวงซาน ) ชม "ยอดเขาหวงซานดินแดนแห่งมรดกโลก" โดยกระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือชมทะเลสาบพันเกาะ ตื่นตากับสถาปัตยกรรมอันล่ำค่าของเมืองโบราณหงชุน ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว ความงามของหาดไว่ทาน ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรี่เมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  18 - 23 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 62,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •   2 - 7 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 62,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )