LEELA EXCLUSIVE OF EAST EUROPE 10-19 APR 2018 (BUSINESS) - 10D7N
 • รหัสทัวร์
  :  MUC180410
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป
 • ระยะเวลา
  :  10D7N (-)
ท่องเที่ยวเยอรมัน-เชค-ออสเตรีย ชมปราสาทนอยชวานชไตน์ เหมืองเกลือโบราณ หมู่บ้านมรดกโลกฮัทล์สตาท ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ชมความงดงามพระราชวังเชิร์นบรุนน์ เมืองเชสกี้คลุมลอฟ เยือนกรุงปราก ชมปราสาทปลาก สะพานชาร์ล เมืองคาโลวี่ วารี เมืองน้ำแร่แสนสวย เมืองนูเรมเบิร์ก เข้าสู่เมืองมิวนิค ชมรถ BMW WORLD ช้อปปิ้งแบรนด์เนมใจกลางเมือง พร้อมบริการอาหาร พิเศษ ทานซี่โครงหมูเวียนนาร้านดัง ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย ( BUSINESS CLASS )

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10 - 19 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 258,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 232,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )