LEELA EXCLUSIVE OF EAST EUROPE 24 DEC 2018 - 3 JAN 2019 - 11D8N
ท่องเที่ยวเยอรมัน-เชค-ออสเตรีย ชมปราสาทนอยชวานชไตน์ เหมืองเกลือโบราณ หมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัทท์ ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ เมืองเชสกี้คลุมลอฟ เยือนกรุงปราก ชมปราสาทปราก สะพานชาร์ล เมืองคาโลวี่ วารี เมืองน้ำแร่แสนสวย เมืองนูเรมเบิร์ก เข้าสู่เมืองมิวนิค ชมรถ BMW WORLD นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซุกส์ปิตเซ่ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมใจกลางเมืองมิวนิค พร้อมบริการอาหาร พิเศษ ทานซี่โครงหมูเวียนนาร้านดัง ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  24 DEC 2018 - 3 JAN 2019  จองทัวร์นี้
  • 198,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 188,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )