LEELA DISCOVERY SHANGHAI - WUZHEN JUL - OCT 2018 - 5D3N
วันที่ 25 - 29 JUL / 9 - 13 AUG / 29 AUG - 2 SEP / 19 - 23 SEP / 3 - 7 OCT 2018 ... ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมืองซูโจว ชมสวนหลิวหยวน เมืองอู่เจิ้น ล่องเรือชมเมืองโบราณริมน้ำ เมืองเซี่ยงไฮ้ สักการะวัดพระหยกขาว ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ชมการแสดง ERA INTERSECTION สุดตระการตา สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) ชมร้านกาแฟ STARBUCKS พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  25 - 29 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  9 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  29 AUG - 2 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 23 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  3 - 7 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )