LEELA DELUXE SHANGHAI BLOSSOM DISNEYLAND 6D4N MAR - APR 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  PVGPVG1803
 • ประเทศ
  :  ทัวร์จีน
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
เส้นทางธรรมชาติอันงดงาม และอารยธรรมอันทรงคุณค่านับพันปี ล่องเรือชมหมู่บ้านน้ำโบราณอู่เจิ้น เที่ยวเมืองเจ้าพ่อ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดนานกิง กายกรรมอีร่า สวนสนุกระดับโลกกับ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ แลนด์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก พร้อมชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ในเทศกาลชมดอกซากุระที่ใหญ่ที่สุดในจีน ไม่มีการลงร้านช้อปปิ้ง ให้ท่านต้องเสียเวลา พร้อมร้านอาหาร และเมนูอาหารจากร้านชื่อดัง เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  23 - 28 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  29 MAR - 3 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  4 - 9 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )