LEELA IMPRESSIVE OF SHANGHAI-WUZHEN 11-15 / 19-23 OCT 2018 - 5D4N
ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอนำท่านสู่แดนมังกร ณ ประเทศจีนล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกไปกับ ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ถนนเหอฝังเจีย วัดหลิงอิ่นซื่อ สวนอวี้หยวน วัดซีหยวน วัดพระหยกขาว ขึ้นชมแลนด์มาร์กแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชมเมืองเก่าเทียนจื่อฟาง พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ