LEELA IMPRESSIVE OF SHANGHAI-WUZHEN 11-15 / 19-23 OCT 2018 - 5D4N
ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอนำท่านสู่แดนมังกร ณ ประเทศจีนล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกไปกับ ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ถนนเหอฝังเจีย วัดหลิงอิ่นซื่อ สวนอวี้หยวน วัดซีหยวน วัดพระหยกขาว ขึ้นชมแลนด์มาร์กแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชมเมืองเก่าเทียนจื่อฟาง พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  12 - 16 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 58,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 54,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 58,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 54,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  11 - 15 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 58,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 54,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 58,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 54,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )