LEELA BUSAN – SEOUL EXCLUSIVE MAR - APR 2018 - 6D3N
 • รหัสทัวร์
  :  ICNICN1803
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลี
 • ระยะเวลา
  :  6D3N (-)
ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้สู่เมืองปูซาน ชมความงามของอุทยานยงดูซาน ชายหาดแฮฮึนแดและหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเบียวเมียวซาและวัดแฮดงยงกุงซา นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรมบุคชอนฮันอกและคลองชองเกชอน ช้อปปิ้งที่ย่านฮงแดและย่านกาโรซูกิล พร้อมบริการอาหารบุฟเฟ่ต์ขาปู ไก่ตุ๋นโสมและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  15 - 20 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 20,000 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  29 MAR - 3 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 20,000 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5 - 10 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 20,000 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )