LEELA SINGAPORE DELUXE 13-15 APR 18 - 3D2N
ความสวยงามของเกาะที่น่าทึ่งแห่งนี้ได้รวบรวมทุกความทันสมัย อลังการ และสนุกสนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก... ประเทศสิงคโปร์ คือเมืองที่คับคั่งไปด้วยการค้า ธุระกิจ และการท่องเที่ยว ความเป็นอยู่เรียบง่ายและหรูในแบบท้องถิ่น ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมโดยปลอดภาษี เต็มอิ่มกับภัตตาคารชั้นเยี่ยม และสนุกสุดมัน กับสวนสนุกระดับโลกอย่าง Universal Studio Singapore USS. พร้อมสักการะพระสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13-15 APR 18  จองทัวร์นี้
  • 59,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 57,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )