LEELA GRAND JAPAN ALPS JUN - AUG 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NGONRT1806
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
เดินทางวันที่ 6-11 / 20-25 มิ.ย. / 26-31 ก.ค. / 8-13 ส.ค. 2561 ... สัมผัสเทศกาลชมกำแพงหิมะอันยิ่งใหญ่ตระการตา บนเทือกเขา Tateyama อันศักดิ์สิทธิ์ เก็บภาพความประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ่ และ เมืองทาคายาม่า ชมปราสาทมัตสึโมโต้ อันงดงาม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ Gotemba Outlet และ Shinjuku พลาดไม่ได้กับการขึ้นภูเขาไฟฟูจิ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6 - 11 JUN 2018  จองทัวร์นี้
 • 92,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 87,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20 - 25 JUN 2018  จองทัวร์นี้
 • 92,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 87,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 31 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 92,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 87,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 92,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 87,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )