LEELA AUTUMN NIKKO - SENDAI 1 - 6 , 14 - 19 NOV 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NRTNRTOCT
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
การเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาติแห่งซามูไร เที่ยวศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่าที่เก่าแก่ นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโทกุกาว่า อิเยยะสึ และเข้าสู่หมู่บ้านโออุจจุคุ , ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) ,สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น และล่องเรือ หุบเขาเกอิบิชมใบไม้เปลี่ยนสีสองฝั่งของหุบเขา บริการท่านด้วยอาหารและที่พักระดับลีลาวดี เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  20-25 , 25-30 OCT / 1-6 , 14-19 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 99,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 95,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )