LEELA JAPAN FLORAL EXCLUSIVE 24 - 29 MAY 2018 ( ปิดกรุ๊ป ) - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NRTNRT1805
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เยือนเมือง ซาวาระ อันเก่าแก่ ชมความสวยงามของดอกนีโมฟีล่าที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์ และมนต์เสน่ห์ของดอกไม้หลากสายพันธ์ เช่น ดอกกุหลาบพันปี ฯลฯ ที่สวนอชิคากะ ศาลเจ้าโทโชกุและน้ำตกเคกอนเมืองนิกโก้ ชมภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ขอพรสิ่งศักสิทธิ์ที่วัดเซนโซจิ ช้อปปิ้ง GOTEMBA OUTLET ย่านชินจุกุและอิออนพลาซ่า พร้อมบริการอาหาร เซตขาปูยักษ์ และที่พักระดับพรีเมียม เดินทางสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  24 - 29 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 87,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )