LEELA IMPERIAL OF EUROPE (AUSTRIA-GERMAN) 7 - 17 APR 2018 - 11D8N
 • รหัสทัวร์
  :  VIEMUC1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สงกรานต์
 • ระยะเวลา
  :  11D8N (-)
ท่องเที่ยวยุโรป "ออสเตรีย - เยอรมัน" เริ่มที่ เวียนนา - หุบเขาวาเคา มหาวิหารสตีฟเมลค์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ หมู่บ้านฮัลสตัท เข้าสู่เยอรมัน - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า หมู่บ้านรัมเซาใจกลางหุบเขา ปราสาทนอยชวานชไตน์ เกาะไมเนา พิพิธภัณฑ์รถปอร์เช่ เมืองฟรอยเดนเบิร์ก BMW WORLD มิวนิค HILIGHTเข้าชมถ้ำน้ำแข็งดัคชไตน์ และ ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวที่ เทือกเขาแอลป์ ที่เรียกกันว่า “5 Fingers Viewpoint” บริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม โดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  7 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 175,500 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 158,500 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )