LEELA SUPREME OF EUROPE 9 - 18 APR 2018 - 10D7N
 • รหัสทัวร์
  :  CDGMXP1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สงกรานต์
 • ระยะเวลา
  :  10D7N (-)
ท่องเที่ยว " ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์-อิตาลี " เยือนหมู่บ้านจิแวร์นี ชมวิหารพระหฤทัย ล่องเรือชมวิวรอบเมืองปารีส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟ ประตูชัย และ หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายส์ มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองดิจอง นั่งกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนสูเขา Stanserhorn นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส เมืองมิลาน มหาวิหารดูโอโม่ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  9 - 18 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 168,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 151,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )