LEELA NAGOYA – TOKYO SPECIFIC 10 -16 APR 2018 - 7D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NGOHND1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สงกรานต์
 • ระยะเวลา
  :  7D4N (-)
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเส้นทาง นาโกย่า - โตเกียว ชมความงามปราสาทนาโกย่า เทศกาลไฟ NABANANO SATO ขึ้้นชมชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ สนุกกับเครื่องเล่นใน FUJI Q HIGHLAND ช้อปปิ้ง GOTEMBA PREMIUM OUTLET เดินทางสู่โตเกียว เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน TOKYO DISNEYLAND ช้อปปิ้งย่านดัง ชิบุย่า และ ชินจุกุ พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10 - 16 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 109,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 104,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )