LEELA GRAND OPEN JAPAN ALPS EXCLUSIVE 14 - 19 APR 2018 - 6D4N
สัมผัสเทศกาลชมกำแพงหิมะอันยิ่งใหญ่ตระการตา บนเทือกเขา Tateyama อันศักดิ์สิทธิ์ เก็บภาพความประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลกแสนน่ารักและอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของหมู่บ้านสไตล์กัสโซ่... (หลังคาทรงพนมมือ) แวะชมปราสาทอีกาดำ อันงดงาม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ Gotemba และ Shinjuku พลาดไม่ได้กับการขึ้นเขาฟูจิในระดับชั้นที่ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม) พร้อมดูแลท่านด้วยความสะดวกสบาย ที่พัก และภัตตาคารชั้นเยี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14 - 19 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 99,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 94,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )