LEELA TAIWAN PREMIUM 12 - 15 APR 2018 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สงกรานต์
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
ท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์กับประเทศไต้หวัน นำท่านไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดหลงซานซื่อ สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 ชมสิ่งของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  13 - 16 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )