LEELA GRAND BEIJING 12 - 16 APR 2018 - 5D3N
ขอนำท่านบินลัดฟ้าสู่ดินแดนมังกร ให้ท่านพบกับความยิ่งใหญ่ของความเป็นชนชาติจีน พร้อมกับรับชมความสวยงามของธรรมชาติ และความงดงามของสถาปัตยกรรม ที่รอท่านมาสัมผัสในดินแดนอันน่าหลงใหล พร้อมกับบริการอันแสนพิเศษจากการดูแลที่มอบพิเศษแด่คุณ รวมถึงที่พัก และร้านอาหาร ที่เป็นมาตรฐานในความเป็น ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่สุดประทับใจใน“ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ

  

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12 - 16 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 55,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )