LEELA SHANGRI-LA HEAVEN ON EARTH 13-18 APR 2018 - 6D5N
 • รหัสทัวร์
  :  KMGKMG1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สงกรานต์
 • ระยะเวลา
  :  6D5N (-)
เส้นทาง คุนหมิง-แชงกรีล่า-ต้าหลี่-ลี่เจียง (สวรรค์บนดินของประเทศจีน) ชมเมืองโบราณต้าหลี่ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ขึ้นสักการะวัดโปตาลาน้อยที่แชงกรีล่า ชมเมืองโบราณลี่เจียง นั่งกระเช้าไป-กลับสู่หุบเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่อย่าง IMPRESSION OF LIJIANG อุทยานน้ำหยก บินภายในสู่เมืองคุนหมิง นั่งกระเช้าสู่ตำหนักทอง และ เขาซีซาน วัดหยวนทง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  13 - 18 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 74,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )