LEELA JAPAN WISTERIA 10-15 / 16-21 / 24-29 MAY 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NRTNRT1805
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น เยือน ซาวาระ เมืองดั่งเดิมญี่ปุ่น ชมความสวยงามของดอกไม้หลากสายพันธ์ที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์ และมนเสน่ห์ของดอกวิสทีเรีย ที่สวนอชิคากะ ศาลเจ้าโทโชกุและน้ำตกเคกอนเมืองนิกโก้ ชมภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกชิบะซากุระ ขอพรสิ่งศักสิทธิ์ที่วัดเซนโซจิ ช้อปปิ้ง GOTEMBA OUTLET ย่านชินจุกุและอิออนพลาซ่า พร้อมบริการอาหาร เซตขาปูยักษ์ และที่พักระดับพรีเมียม เดินทางสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10 - 15 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 87,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  16 - 21 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 87,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  24 - 29 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 87,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )