LEELA JEWEL OF BALI OCT 2018 - 4D3N
ท่องเที่ยวเกาะบาหลีกับช่วงหยุดยาวพักสงกรานต์ นำท่านสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง ชมความสวยงามของวัดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นบาหลี วัดวาลูอาตู วัดปาราทามันอายุน วัดปูราทานาห์ลอต วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ชมการแสดงศิลปของบาหลี ระบำบารองด๊านซ์ ช้อปปิ้งตลาดปรามเซียน และ ย่านกูตาร์ พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  18 - 21 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  26 - 29 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )