LEELA JEWEL OF BALI JUN - OCT 2018 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  DPSDPS1806
 • ประเทศ
  :  ทัวร์บาหลี
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
ท่องเที่ยวเกาะบาหลีกับช่วงหยุดยาวพักสงกรานต์ นำท่านสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง ชมความสวยงามของวัดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นบาหลี วัดวาลูอาตู วัดปาราทามันอายุน วัดปูราทานาห์ลอต วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ชมการแสดงศิลปของบาหลี ระบำบารองด๊านซ์ ช้อปปิ้งตลาดปรามเซียน และ ย่านกูตาร์ พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  14 - 17 JUN 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  2 - 5 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  13 - 16 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 22 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 29 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )