LEELA TAIWAN EXCLUSIVE (TAIPEI - KAOHSIUNG) 14-17 APR 2018 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  TPIKHH1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันกับเส้นทางไทเป-เกาสง เดินชมสิ่งของล้ำค่าพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและผิงซี ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 นั่งรถไฟความเร็วสู่งสู่เกาสง เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน E-DA WORLD ชมความยิ่งใหญ่วัดฟอกวงซาน ช้อปปิ้ง E-DA OUTLET พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทยและไทยสมายล์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  14 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 61,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 59,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )