LEELA TAIWAN EXCLUSIVE (TAIPEI - KAOHSIUNG) JUL - AUG 2018 - 5D4N
วันที่ 27-30 JUL / 10-13 AUG 2018 ...ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันกับเส้นทางไทเป-เกาสง เดินชมสิ่งของล้ำค่าพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและผิงซี ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 นั่งรถไฟความเร็วสู่งสู่เกาสง เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน E-DA WORLD ชมความยิ่งใหญ่วัดฟอกวงซาน ช้อปปิ้ง E-DA OUTLET พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

  *** รับชมโปรแกรมฉบับเต็ม คลิก ดาวน์โหลด ***   


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  27 - 30 JUL 2018  จองทัวร์นี้
  • 53,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 51,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  10 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
  • 53,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 51,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )