LEELA TAIWAN EXCLUSIVE (TAIPEI - KAOHSIUNG) MAY - SEP 2018 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันกับเส้นทางไทเป-เกาสง เดินชมสิ่งของล้ำค่าพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและผิงซี ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 นั่งรถไฟความเร็วสู่งสู่เกาสง เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน E-DA WORLD ชมความยิ่งใหญ่วัดฟอกวงซาน ช้อปปิ้ง E-DA OUTLET พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  25 - 29 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20 - 24 JUNE 2018  จองทัวร์นี้
 • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 30 JULY 2018  จองทัวร์นี้
 • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  9 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  22 - 26 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5 - 9 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )