LEELA TAIWAN EXCLUSIVE KAOHSIUNG -TAIPEI 14-18 APR 2018 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE184A
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเส้นทาง เกาสง-ไทเป นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ DOME OF LIGHT ชมความสวยงามสัตว์โลกใต้น้ำที่ Marine Biology & Aquarium เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นกิจกรรมและเดินช้อปปิ้งภายใน E-DA WORLD ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป101 เดินชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของอุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  14 - 18 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )