LEELA HOKKAIDO - HAKODATE 10 - 15 MAY 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  CTSCTS1805
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ท่องเที่ยวฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เยือน หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ชมภูเขาฮาโกดาเตะ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นโกดังอิฐแดงริมน้ำ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟโชวะ เข้าสู่เมืองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต ส่งท้ายช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10 - 15 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 89,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 84,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )