LEELA JAPAN HOKKAIDO - HAKODATE 20-25 / 23-28 SEP 18 - 6D4N
ท่องเที่ยวฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เยือน หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ชมภูเขาฮาโกดาเตะ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นโกดังอิฐแดงริมน้ำ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟโชวะ เข้าสู่เมืองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต ส่งท้ายช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  21 - 26 JUNE 2018  จองทัวร์นี้
  • 85,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 79,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  9 - 14 AUG 2018  จองทัวร์นี้
  • 85,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 79,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  20 - 25 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 85,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 79,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )