LEELA JAPAN HOKKAIDO HAKODATE JUN - SEP 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  CTSCTS1805
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ท่องเที่ยวฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เยือน หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ชมภูเขาฮาโกดาเตะ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นโกดังอิฐแดงริมน้ำ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟโชวะ เข้าสู่เมืองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต ส่งท้ายช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  21 - 26 JUNE 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 79,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 79,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20 - 25 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 79,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )