LEELA BEIJING SUZHOU SHANGHAI 19 - 24 OCT 2018 - 6D4N
ท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน... ชมประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ ณ จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนฐาน และ พระราชวังฤดูร้อน ขึ้นกำแพงเมืองจีน และ ชมกายกรรมของเมืองปักกิ่ง ... นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซูโจว ชมสวนหลิวหยวน และ วัดซีหยวน และ เข้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ขึ้นชมวิวแบบพาโนราม่าที่หอไข่มุก ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน และช้อปปิ้งถนนนานกิง พร้อมบริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย (ไม่ลงร้านรัฐบาล)

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  19 - 24 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 61,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )