LEELA BEIJING SHANGHAI (DISNEYLAND) 19-24 OCT 2018 - 6D4N
ท่องเที่ยวปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ดิสนีส์แลนด์ ... เยือนพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่งสุดตระการตา นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ สักการะวัดพระหยกขาว ถ่ายรูปกับบรรยากาศริมหาดไว่ทานอันสวยงาม สวนอี้หยวน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว สวนสนุกดิสนีส์แลนด์(เต็มวัน) พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย ( ไม่ลงร้านรัฐบาล )

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  19 - 24 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 63,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )