LEELA PREMIUM JIUZAIGOU - CHENGDU NOV - DEC 2018 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  CTUCTU18
 • ประเทศ
  :  ทัวร์รวมจีน
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
 • ระดับทัวร์
กำหนดการเดินทาง 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV / 7-11 / 14-18 DEC 2018
JIUZHAIGOU NATIONAL PARK ชมสีสันของทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล น้ำใสที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม และป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ นำชมทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ขึ้นกระเช้าอุทยานหวงหลงหรือหุบเขามังกรเหลือง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูเลิศรส เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  22 - 27 JUN 2018  จองทัวร์นี้
 • 74,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 72,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5 - 10 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 77,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  13 - 18 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 77,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20 - 25 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 77,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 30 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 77,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )