LEELA COUNTDOWN SHANGHAI DISNEYLAND 29 DEC 2018 -3 JAN 2019 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  PVGPVG1812
 • ประเทศ
  :  ทัวร์จีน
 • ระยะเวลา
  :  6D4N  (-)
 • ระดับทัวร์
ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอนำท่านเยือนแดนมังกร ณ ประเทศจีน ตื่นตาไปกับการแสดง ERA INTERSECTION OF TIME พร้อมไฮไลท์ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์-หาดไว่ธาน-วัดพระหยกขาว "นำท่านเยือนดินแดนแห่งเทพนิยายไปกับ SHANGHAI DISNEY LAND " ล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกไปกับ เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น และเมืองโบราณริมน้ำหังโจว *** ไม่ลงร้านช็อปเพื่อไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ

 


แพ็คเก็จนี้รวม

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

การยกเลิกและการขอเงินคืน

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

คำแนะนำในการเดินทาง

หมายเหตุ

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 DEC 18 - 3 JAN 19  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )