LEELA NEWZEALAND ROUTE (SOUTH) 1-7 , 7-13 , 15-21 SEP 2018 - 7D5N
เยือนประเทศนิวซีแลนด์ทางเกาะใต้ นำท่านเยือนเมืองแห่งประวัติ อย่างเมืองไครสต์เชิร์ช ชมความงดงามของทะเลสาบปูคากิ และเทคาโป ชมความอลังการของธารน้ำแข็งทัสมัน ด้วยเฮลิคอร์ปเตอร์ สู่เมืองควีนส์ทาวน์ สนุกกับกิจกรรม SHOT OVER JET สุด EXCLUSIVE ทดลองโดดบันจี้จั๊มพ์แห่งแรกของโลก กับ AJ Hackett Bungy ลิ้มรส FERBURGER แฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังแห่งควีนส์ทาวน์ บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  1 - 7 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 178,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 161,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  7 - 13 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 178,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 161,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  15 - 21 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 178,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 161,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )