LEELA BUSAN – SEOUL IMPRESSIVE NOV 2018 - 5D3N
...เที่ยวครบ 2 เมืองไฮไลท์ ( ปูซาน - โซล ) ณ ประเทศเกาหลี "ปูซาน" เยือนอุทยานยงดูซาน และ ปูซานทาวเวอร์ วัดเบียวเมียวซา ชายหาดแอฮึนแด สะพานคังอัน ตลาดปลาจากัลชึ ช้อปปิ้ง BIFF SQUARE วัดแฮดงยงกุนซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล ช้อปปิ้งย่านกาโรซูกิล และ เมียงดง เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  7 - 11 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  21 - 25 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )