LEELA JAPAN HOKKAIDO - HAKODATE 4 - 9 DEC 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  LEECTSCTS
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ฤดูหนาวแรกของฮาโกดาเตะ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นโกดังอิฐแดงริมน้ำ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ เข้าสู่เมืองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต ส่งท้ายช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  4 - 9 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 89,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 84,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )