LEELA IMPERIAL OF EUROPE (AUSTRIA-GERMAN) SEP - OCT 2018 - 10D7N
  • รหัสทัวร์
    :  VIEFRA1805
  • ประเทศ
    :  ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี
  • ระยะเวลา
    :  10D7N (-)
วันที่ 14-23 ก.ย. / 12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. 2561 ท่องเที่ยว "ออสเตรีย - เยอรมัน" เริ่มที่ เวียนนา - หุบเขาวาเคา มหาวิหารสตีฟเมลค์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ หมู่บ้านฮัลสตัท เยอรมัน - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า หมู่บ้านรัมเซาใจปราสาทนอยชวานชไตน์ HILIGHT!! เข้าชมถ้ำน้ำแข็งดัคชไตน์ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต เมืองฟรอยเดนเบิร์กอันเก่าแก่ บริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม โดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง