LEELA PREMIUM CHENGDU JIUZHAIGOU - 5D4N
กำหนดการเดินทาง 26-30 OCT / 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV / 7-11 / 14-18 DEC 2018.... JIUZHAIGOU NATIONAL PARK ชมสีสันของทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล น้ำใสที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม และป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ นำชมทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ขึ้นกระเช้าอุทยานหวงหลงหรือหุบเขามังกรเหลือง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูเลิศรส เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14-18 / 21-25 SEP / 26-30 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 75,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 74,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )